Betäckningsvillkor

Är du intresserad av att betäcka med någon av våra hingstar ?

Säsongen 2022 tar vi ev mot ston till någon av shetlandshingstarna ring och fråga.

Slättens Madgic II RS 386, Slättens Bethoven RS 535

Våra hingstar är godkända enligt rasvisa krav. De har inga, oss veterligt ärftliga defekter. Båda hingstarna har ett mycket  gott temperament och fungerar bra med sina  ston samt med deras eventuella föl.
Hingstarna betäcker företrädesvis fritt i sina sommarhagar , där ditt sto går i flock med våra egna  ston (och eventuella föl) samt övriga gästston.
Handbetäckning kan ske om så önskas och vid ev. behov.

Ev. kan ultraljud och övriga undersökningar, behandlingar  ordnas i samråda med er.

Nedan finner ni en del  information om vad som krävs gällande ert sto, vad som ingår i betäckningsavgiften, de avgifter som gäller.

Stoet (ev. föl) lämnas på egen risk men vi garanterar god omvårdnad och tillsyn, samt att vi gör vårt yttersta för att erat sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.

Välkommen med ditt sto säsongen 2021.

Det krav vi har på ditt sto är följande:

bullet

Stoet skall vara RS- berättigat. klicka här för att komma direkt till sidan om RS (länken öppnas i ett nytt fönster)

bullet

stoet skall vara sunt och friskt, samt inte varit utsatt för smitta/varit sjukt under de närmaste 4 veckorna innan ankomst till oss.

bullet

Stoet skall vara avmaskat vid ankomsten.

 

Betäckningsavgifter 2022


Språngavgift:             3000 kr
Dagavgift:                20 kr/dygn 
 

Avgifter för levande föl tas EJ ut. Ingen moms tillkommer.

Detta ingår i språngavgiften:

bullet

Betäckning med vald hingst. Hingstarna betäcker fritt (fribetäckning), men om särskilda skäl finnes, eller om det av någon anledning behövs, så kan vi utföra handbetäckning.

Detta ingår i dagavgiften:

bullet

Bete i hagar med elstaket.

bullet

 Fri tillgång till vatten, salt.

bullet

Tillsyn flera gånger om dagen.

bullet

Vid behov, efter veterinärs undersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Om hon t.ex. är infekterad. Ev. kostnader för medicin, undersökningar bekostas av sto ägaren.

bullet

Behöver stoet mat , stå i box på natten går det att ordna efter överenskommelse med sto ägaren

Språngavgift, betes avgift och ev. andra kostnader ska vara betalda innan stoet åker från stationen.

Har du frågor eller vill komma med ditt sto - kontakta oss då. Antingen via telefon  070-6056429 Veronica, 0768858538 Amanda  eller mail gonkan@inkorgen.nu

 

Tillbaka