Betäckningsvillkor

Är du intresserad av att betäcka med Axtorps Salmiak 710och Namnlöse 584

Axtorps Salmiak  och Namnlöse tar säsongen 2019 inte emot några ston då han ska ägna sig helt åt tävlingarna

Axtorps Salmiak  är godkända enligt rasvisa krav. Han har inga, oss veterligt ärftliga defekter. Salmiak  har ett mycket  gott temperament .

Ditt sto går i flock med våra egna  ston (och eventuella föl) samt övriga gästston.

Ev. kan ultraljud och övriga undersökningar, behandlingar  ordnas i samråda med er.

Nedan finner ni en del  information om vad som krävs gällande ert sto, vad som ingår i betäckningsavgiften, de avgifter som gäller.

Stoet (ev. föl) lämnas på egen risk men vi garanterar god omvårdnad och tillsyn, samt att vi gör vårt yttersta för att erat sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.

Välkommen med ditt sto säsongen 2019.

Det krav vi har på ditt sto är följande:

 
bullet

stoet skall vara sunt och friskt, samt inte varit utsatt för smitta/varit sjukt under de närmaste 4 veckorna innan ankomst till oss.

bullet

Stoet skall vara avmaskat vid ankomsten.

bullet

Stoet ska vara utan skor

 

 

Betäckningsavgifter 2019


Språngavgift:     
Dagavgift:                   30 kr/dygn 

Ingen moms tillkommer.
 

Detta ingår i språngavgiften:

bullet

Betäckning med Axtorps Salmiak och Namnlöse .  Fribetäckning och ev. handbetäckning.

Detta ingår i dagavgiften:

bullet

Bete i hagar med elstaket.

bullet

 Fri tillgång till vatten, salt.

bullet

Tillsyn flera gånger om dagen.

bullet

Vid behov, efter veterinärs undersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Om hon t.ex. är infekterad. Ev. kostnader för medicin, undersökningar bekostas av sto ägaren.

bullet

Behöver stoet mat , stå i box på natten går det att ordna efter överenskommelse med sto ägaren

 Språngavgift, betes avgift och ev. andra kostnader ska vara betalda innan stoet åker från stationen.

Har du frågor eller vill komma med ditt sto - kontakta oss då. Antingen via telefon 035-46429 el. 070-6056429 eller mail gonkan@slattens.se

 

Tillbaka